Plnenie a čistenie klimatizácií

Viete, že pravidelná údržba predlžuje životnosť klimatizácie, udržuje jej výkon na optimálnej úrovni a má podstatný vplyv na Vaše zdravie. Pokiaľ si chcete užívať v interiéroch svojho vozidla príjemné prostredie, nechajte jedenkrát za rok previesť vyčistenie a naplnenie klimatizácie našimi špecialistami.

Čo je súčasťou tejto služby?

  • Zisťovanie úniku chladiva, 
  • Diagnostika závad klimatizácie,
  • Opravy netesností,
  • Dezinfekcia klimatizácie,
  • Plenenie ekologickým chladivom,
  • Vákuovanie systému,
  • Doplnenie oleja,
  • Výmeny výparníkov,
  • Výmena peľového filtra.