Pravidelný a inspekčný servis

Dodožiavaním servisných intervalov zachováte funkčné a jazdné vlastnosti svojho auta po celú dobu životnosti. Pravidelný servis naviac odhalí potenciálne poruchy a eliminuje prípadné ďalšie navyšovanie ceny.

Vaše auto môžeme preverovať v pravidelných intervaloch alebo vždy, keď nebudete s niečím spokojný.

V rámci pravidelného servisu vykonávame kontrolu a výmenu:

  • olejov a iných prevádzkových kvapalín,
  • rozvodových remeňov,
  • klínových remeňov,
  • akumulátorov,
  • brzdového systému,
  • chladiaceho systému.

Kompletne pripravíme Vaše auto na zimu (prezutie pneumatík, kontrola batérie, kontrola hustoty chladiacej kvapaliny, nerznúca zmes do ostrekovačov)